Заедно остваруваме!

Заедно остваруваме!

Заедно остваруваме!

Проектот „Заедно остваруваме” со времетраење од 01 јуни – 30 ноември 2018, ги има следниве цели: Зголемување на општествената кохезија преку заеднички социјални акции,  Подобрување на соработката и комуникацијата меѓу локалните актери – локална самоуправа, бизнис сектор и граѓански сектор, Градење доверба меѓу локалните актери во Пелагонискиот регион.

 

Резултати:

– Обучени 20 млади за процесите на добро владеење, адресирање на заеднички проблеми и прашања, добри практикии подготовка на препораки

– Изготвена анализа од терен во руралните средини во и околу Прилеп за теми поврзани за општествено владеење на локално ниво

– Организирани 4 социјални акции преку транспарентен и отчетен пристап

– Вклучување на нова иновативна техника – Визуализирање (Visual Thinking strategy) во неформалното образование

Проектот финансиски е поддржан од Фондација Oтворено општество Македонија .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *