Руралноста станува вредност

Руралноста станува вредност

Руралноста станува вредност

Во соработка со организацијата за рурален развој Агри Нет Албанија со поддршка на Регионалната канцеларија SWG, ЛАГ АГРО ЛИДЕР организираше работилница за размена на знаења и искуства во областа на руралниот развој на која присуствуваа 20 лица од руралните делови на Албанија. Во склоп на проектот беше посетена манифастецијата Јаболкобер и беше организирана тура низ Преспа Регионот. Проектот се реализираше во периодот на месец Септември 2019 со финансиска поддршка од Регионалната канцеларија на SWG, програма  People to people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *