Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
The European LEADER Association for Rural Development (ELARD)
Links between the rural economy and development actions