30 години УСАИД соработка и партнерство

Приказната за ЛАГ АГРО ЛИДЕР - дел од патувачкиот караван на УСАИД за одбележување 30 години СОРАБОТКА и ПАРНЕРСТВО.

Многу успешни приказни и достигнувања во Пелагонискиот Регион, а меѓу нив и работата и достигнувањата на ЛАГ АГРО ЛИДЕР.

Во последниве години со поддршка на УСАИД се даде огромен придонес во модернизација на млечни фарми и примена на добри практики кои обезбедуваат економски раст и одржливост.

Горди сме што успеавме да направиме придвижувања во млечниот сектор...