ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНИТЕ НА ЕДНО МЕСТО

Мрежата ФИСКАСТ, претставувана од Finance Think – Институт за економски истражувања, Скопје, АГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности, Скопје, Квантум Прима – Здружение за економски и политички истражувања и анализи, Кавадарци, и ЛАГ Агро Лидер – Здружение за рурален развој, Кривогаштани, подготвија датабаза за поголема финансиска транспарентност на општините.

За првпат, податоци за буџетите на општините, во временска перспектива на едно место. Проверете ја датабазата. https://podatoci.fiscast.mk/

 

 

Partners