×

Error message

Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1389 of /home/fingermk/public_html/lagagrolider.mk/includes/bootstrap.inc).

Конференција „Социјални, здравствени права и родова еднаквост во руралните средини“

ЛАГ Агро Лидер во соработка со Мрежата за дискриминација денес во Градската Библиотека „Борка Талекси“ во Прилеп ја одржаа конференцијата „Социјални, здравствени права и родова еднаквост во руралните средини“ во рамките на глобалното одбележување на 15ти Октомври – Меѓународниот ден на руралните жени.

На конференцијата беше промовирано документарното видео „Земјоделки- светулки на маката“ изработено во соработка со Види Вака.

Целта на конференцијата е да ги претстави состојбите со дискриминација во пристапот до здравствени и социјални права и родова еднаквост во руралните средини. Земјоделките сѐ уште немаат право на платено породилно отсуство и покрај тоа што Собранието во мај оваа година едногласно ја изгласа потребата од донесување на „Предлог на закон за измени и дополнување на Законот за здравствено осигурување“ со кој се овозможува платено породилно отсуство за земјоделки. Земјоделци(ки)те немаат нити право на платено отсуство поради болест и повреда на работно место, додека земјоделството претставува високо ризична и тешка професија со бројни последици при здравјето.

На конференцијата се обратија претставници на граѓански организации односно преглед на СОСТОЈБАТА СО ПРАВАТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО РСМ:

АСПЕКТ НА СОЦИЈАЛНИ, РАБОТНИЧКИ ПРАВА И РОДОВА ЕДНАКВОСТбеше даден е Неда Чаловска, независна експертка

КЛУЧНИТЕ НАОДИ И ЗАКЛУЧОЦИ ОД АНАЛИЗАТА „МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И КОМПАРАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ ЗАРАДИ ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТ, ПОВРЕДА, БРЕМЕНОСТ, РАЃАЊЕ И МАЈЧИНСТВО“ изработена од Мрежата за заштита од дискриминација ги презентираше м-р Гоце Коцевски, од Македонско здружение на млади правници

 

Свое излагање за ПРАВАТА НА ЗЕМЈОДЕЛКИТЕ НИЗ ПРИЗМА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ОБВРСКИ НА РСМ (КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕМИЛИНАЦИЈА НА СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЖЕНИТЕ) имаше Стојан Мишев, од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ

 

А за УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РАМКА СО ЦЕЛ СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА КОН ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ/КИТЕ говореше м- р Драгана Дрндаревска, од Коалиција Маргини

 

Оваа конференција е апел до креаторите на политики да ја препознаат критичната улога и придонесот на руралните жени во зајакнувањето на земјоделскиот и руралниот развој, и да обезбедат заштита од дискримација,  еднаков пристап до права - како право на породилно отсуство, право на боледување, и да инвестираат во политичко и социо-економско зајакнување на руралните жени поддржувајќи го нивното целосно и рамноправно учество во одлучувањето на сите нивоа