“The agricultural workers “- a silent victim of the pandemic

Овој бриф за политиките и препорачува на Владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ги информираат и интегрираат регистрираните земјоделци во мерката „14.500 денари по работник“, како и да го прошират опсегот на еднократните грантови за мали земјоделски стопанства кои искусиле пад на прометот во текот на пандемијата.
 

Partners

Donators