ЕУ низ објективот на жителите од руралните средини

Истражување на јавното мислење и ставовите на
жителите на руралните средини за процесот на интеграција на нашата држава во Европската Унија