Стратегија за млади претприемачи од немнозински етнички заедници