Втор транснационален состанок во рамките на проектот Green Up Yourself

Зајакнувањето на младите од руралните средини со зелени вештини и начинот на размислување за одржливо претприемништво е една од целите на Green Up Yourself проектот. Преку проектот создаваме прилагодена тренинг програма за зелено претптиемништво и е-платформа која ќе ги поврзе младите со успешни претприемачи од Европа во оваа област.

Причитејте повеќе на линкот подолу