Повик за Експерти/ки за имплементација на програма за основни вештини за претприемништво, пазарни, финансиски и деловни вештини и самовработување

Понудите треба да се достават најдоцна до 03.10.2023 година по електронска пошта на: lagagrolider@gmail.com со назнака „Апликација за Експерт/ка за програма за основни вештини за претприемништво, пазарни, финансиски и деловни вештини и самовработување

Повеќе за повикот